Свържете се с нас q@h-biota.com O8798O491O
Назад до Любопитно
media 433

Използвани материали

Референции:

1.Chapman CM, Gibson GR, Rowland I. 2011. Health benefits of probiotics: are mixtures more effective than single strains? Eur J Nutr. Feb;50(1):1

2. Iaconelli et al. (2015) Drying process strongly affects probiotics viability and functionalities. J Biotechnol; 214, 17-26.

loading...